Dalarnas Folk

- Typer och Härstamning

av

Bertil LundmanInnehåll


- Förord
- Inledning

I. Dalarnas bygdetyper presenteras
    1.
Bergslagen
    2.
Österdalarna nedan Siljan
    3.
Österdalarna ovan Siljan
    4.
Västerdalarna

II. Ursprunget til Dalarnas olika typer
    1.
Inhemska svenska typer
    2.
I senare tid från utlandet invandrade grupper
    3.
Slutord

- Böcker i ämnet
- Översiktskarta